fundacja człowiek i środowisko

Fundacja „Człowiek i Środowisko”
razem dla dobra Ziemi

fundacja człowiek i środowisko razem dla dobra ziemi

Społecznie znaczy ekonomicznie – wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w woj. Łódzkim poprzez utworzenie Regionalnego Inkubatora Ekonomii Społecznej udzielającego kompleksowego wsparcia

Udział w projekcie „Społecznie znaczy ekonomicznie – wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w woj. Łódzkim poprzez utworzenie Regionalnego Inkubatora Ekonomii Społecznej udzielającego kompleksowego wsparcia” we współpracy z Instytutem Europejskim.

W ramach projektu wolontariusze Fundacji brali udział w szkoleniach z zakresu działalności organizacji pozarządowych.

Szkolenia obejmowały

- blok zajęć marketingowych i public – relations. Podczas tych zajęć wolontariusze poznawali zasady nowoczesnego marketingu organizacji pozarządowych, sposobu promowania swoich działań w środowisku, budowania wizerunku organizacji.

- blok zajęć prawnych – w ramach, którego podczas spotkań z prawnikiem analizowane były aspekty prawne funkcjonowania organizacji pozarządowych, ich miejsca w systemie prawnym państwa oraz możliwościach i ograniczeniach działania jakie niesie ze sobą prawo polskie i prawo europejskie.

- blok zajęć administracyjno – księgowych – podczas tych zajęć zajmowano się aspektami właściwego prowadzenia dokumentacji finansowo – księgowej organizacji, sposobów i źródeł pozyskiwania funduszy na działalność organizacji jak i sposobem ich rozliczania.