fundacja człowiek i środowisko

Fundacja „Człowiek i Środowisko”
razem dla dobra Ziemi

fundacja człowiek i środowisko razem dla dobra ziemi

Projekty realizowane w roku 2013

Projekty realizowane przez Fundację w roku 2013:

Działania Fundacji w roku 2013 są kontynuacją projektów realizowanych w roku ubiegłym. Dzięki profesjonalnemu przygotowaniu i zrealizowaniu projektów udało nam się uzyskać środki finansowe na kontynuację działań. Dlatego też kontynuujemy te działania, które dały duży efekt finalny ale też wprowadziliśmy kilka nowych elementów.

Działania profilaktyczne:

  1. Zielony świat miasta
  2. Mój pejzaż - Profilaktyka przez sztukę
  3. Sztuka przeciwko narkotykom
  4. Profilaktyka miasta – profilaktyka obywatela
  5. Razem wolni od uzależnień…

Projekty z zakresu edukacji obywatelskiej

  1. Społecznie znaczy ekonomicznie – wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w woj. Łódzkim poprzez utworzenie Regionalnego Inkubatora Ekonomii Społecznej udzielającego kompleksowego wsparcia
  2. Społecznie znaczy ekonomicznie – spółdzielnia socjalna