fundacja człowiek i środowisko

Fundacja „Człowiek i Środowisko”
razem dla dobra Ziemi

fundacja człowiek i środowisko razem dla dobra ziemi

Zielony świat miasta

Wspieranie dodatkowych form spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży, promujących życie bez narkotyków „Zielony świat miasta”

Celem projektu jest wsparcie dzieci i młodzieży w organizowaniu czasu wolnego i promowanie mody na życie bez narkotyków. Projekt był kontynuacją działań realizowanych w roku 2010, 2011,2012. Impreza ta na stałe zapisała się już chyba w krajobraz działań profilaktyczno – wychowawczych Fundacji.

Cele te zostały osiągnięte poprzez:

- Zorganizowanie dla 200 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z dzielnicy Łódź Widzew i Śródmieście zajęć warsztatowych promujących życie bez używek

- Zorganizowanie dla 200 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z dzielnicy Łódź Widzew i Śródmieście festynu integracyjno – profilaktycznego promującego życie bez narkotyków w zgodzie z naturą

- Przekazanie 200 uczniom ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z dzielnicy Łódź Widzew i Śródmieście informacji o możliwościach pomocy i instytucjach świadczących pomoc z zakresu profilaktyki uzależnień.

- promocja zdrowego stylu życia, zgodnego z naturą

Do realizacji zadania wybrano szkoły podstawowe i gimnazjalne z dzielnicy Łódź Widzew i Śródmieście. Do udziału w projekcie zaproszonych zostało 10 szkół.

Realizujemy działania:

I etap: Dla wyłonionej grupy uczniów przeprowadzone zostaną zajęcia informacyjno-warsztatowe z zakresu profilaktyki uzależnień

II etap: Festyn integracyjno-profilaktyczny dla 200 uczniów łódzkich szkół.

Podczas spotkania, przeprowadzone zostaną warsztatowe zajęcia terenowe – 3 godziny dla wszystkich uczniów uczestniczących w projekcie - 10 grup uczniów po 3 godziny zajęć każda. Razem 30 godzin zajęć.

Zorganizowane również będą konkursy i zabawy dla dzieci i młodzieży aby pokazać alternatywne formy spędzania wolnego czasu.

Projekt dofinansowany ze środków Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi.