fundacja człowiek i środowisko

Fundacja „Człowiek i Środowisko”
razem dla dobra Ziemi

fundacja człowiek i środowisko razem dla dobra ziemi

Mój pejzaż - Profilaktyka przez sztukę

Zapobieganie spożywania alkoholu ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży - Warsztaty edukacyjno - profilaktyczne dla uczniów – „Mój pejzaż - Profilaktyka przez sztukę” - kontynuacja

Cele realizacji projektu było:

- prowadzenie działań profilaktycznych przy wykorzystaniu działań artystycznych

- kształtowanie umiejętności aktywnego spędzania czasu wolnego jako alternatywy dla świata zagrożeń uzależnieniami

- wdrażanie młodzieży do sztuki organizowania czasu wolnego , wykorzystywania go w sposób efektywny i twórczy

- stworzenie grupy liderów profilaktycznych działań artystycznych w łódzkich szkołach,

- Budowanie oferty alternatywnej dla działań wymagających zaangażowania sportowego i tworzenie przestrzeni spędzania czasu w sposób aktywny artystycznie

- Wdrażanie młodzieży do sztuki wyrażania własnego zdania, argumentacji, szacunku dla przekonań innych.

- zaprezentowanie uczestnikom możliwości prowadzenia działań artystycznych w szkołach,

- stworzenie kręgu osób współpracujących ze sobą w szkołach jako podstawa do wymiany doświadczeń w ramach działań profilaktycznych

W ramach projektu przeprowadzono następujące działania:

I etap: Informacja o projekcie oraz wyłonienie 3 grup uczestników projektu – 90 uczniów łódzkich szkół;

II etap: Przeprowadzenie zajęć profilaktycznych w postaci 3 dniowych warsztatów wyjazdowych dla 30 osobowych grup uczestników. Warsztaty realizowane są w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym w Załęczu Wielkim i obejmują bloki zajęć:

- warsztaty informacyjno – edukacyjne dotyczące zagrożeń jakie niesie za sobą alkohol;

- warsztaty tańca nowoczesnego jako formy wyrażania emocji

- warsztaty malarskie mające na celu przedstawienie przez uczestników wrażeń przyrodniczych Załęczańskiego Parku Krajobrazowego

Podczas tych zajęć uczestnicy będą analizować możliwości prowadzenia artystycznych działań profilaktycznych w szkołach, przy wykorzystaniu poznanych technik artystycznych.

Wykonane prace stworzą wystawę promującą życie bez uzależnień alkoholowych i były wypożyczane do szkół jako ruchoma ekspozycja.

Uczestnicy warsztatów tanecznych uzyskają możliwość prezentacji swoich dokonań podczas innych działań realizowanych w ramach projektów profilaktycznych w Ośrodku oraz podczas festynu podsumowującego projekt.

III etap- przeprowadzenie spotkania, festynu podczas którego podsumowane zostaną przez uczestników działania merytoryczne i zaprezentowane działania artystyczne zrealizowane w ramach projektu.

Projekt ten umożliwia uczniom realizację swoich marzeń artystycznych, pobudza do prezentowania, często z bardzo dobrym skutkiem działań własnych i umożliwia konsultację tych działań i ocenę ich przez profesjonalistów.