fundacja człowiek i środowisko

Fundacja „Człowiek i Środowisko”
razem dla dobra Ziemi

fundacja człowiek i środowisko razem dla dobra ziemi

Zajęcia wzmacniające pozytywne zachowania prospołeczne

W roku 2022 wzbogaciliśmy swoją ofertę o blok zajęć wzmacniających pozytywne zachowania prospołeczne. Podczas tych zajęć uczniowie wspólnie rozwiązują problemy nurtujące młodych ludzi  i analizują zachowania mogące pomóc im w dorosłym życiu i funkcjonowaniu w społeczeństwie.