fundacja człowiek i środowisko

Fundacja „Człowiek i Środowisko”
razem dla dobra Ziemi

fundacja człowiek i środowisko razem dla dobra ziemi

"Profilaktyka przez sztukę"

Zajecia "Profilaktyka przez sztukę" prowadzone są przez psychologów i artystów plastyków współpracujących z Fundacją "Czlowiek i Środowisko". Obejmują one swoim zakresem warsztaty w zgłoszonych szkołach, których tematyką jest jednostka w grupie, jej miejsce i rola. Jednocześnie towarzyszą im wyjazdowe zajęcia realizowane w Ośrodku Szkoleniowo - Wypoczynkowym "Nadwarciański Gród", podczas których realizowane są przez uczestników działania z obszarow sztuki. Działania te wspaniale uzupełniają warsztaty realizowane w szkołach ponieważ mówią o jednostce w grupie, przedstawiając ją od strony emocjonalnej, doznaniowej. Taka kooperacja spojrzeń, dwukierunkowe spojrzenie na zagadnienia osobowości budzą duże zainteresowanie i znajdują szeroki oddźwięk wśród młodzieży.

Porjekt dofinansowany ze środków MPPAiRPA na rok 2016