fundacja człowiek i środowisko

Fundacja „Człowiek i Środowisko”
razem dla dobra Ziemi

fundacja człowiek i środowisko razem dla dobra ziemi

Zajęcia warsztatowe dla uczniów szkół ponadpodstawowych

W roku 2014 Fundacja kontynuuje zajęcia warsztatowe z zakresu profilaktyki uzależnień. Warsztaty realizowane są przez naszych Trenerów  w grupach szkolnych oraz w Ośrodku Szkoleniowo - Wypoczynkowym "Nadwarciański Gród"

Podczas tych zajęć zajmujemy się budowaniem postaw prospołecznych, reagowaniem na niekorzystne zjawiska występujące w społeczeństwie. Wskazujemy również różnorodne techniki i strategie przeciwdziałania uzaleznieniom oraz samorealizacji poprzez sztukę i przede wszystkim kontakt z przyrodą.

Zajęcia są kontynuacją naszych działań realizowanych w latach ubiegłych.