fundacja człowiek i środowisko

Fundacja „Człowiek i Środowisko”
razem dla dobra Ziemi

fundacja człowiek i środowisko razem dla dobra ziemi

Opis projektu


 

 „Szkoła na miarę ucznia”

Fundacja „Człowiek i Środowisko” od 01.04.2014 do 30.06.2015 realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu Fundacja „Człowiek i Środowisko” wspiera uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. Gabriela Narutowicza uatrakcyjniając jej program rozwojowy poprzez:

 1. Organizację Szkolnego Ośrodka Kariery, w którym uczniowie będą mogli zdobyć wiedzę na temat:
  1. własnych predyspozycji zawodowych poprzez indywidualne doradztwo zawodowe,
  2. inicjatywności i postaw proprzedsiębiorczych poprzez zajęcia dodatkowe z przedsiębiorczości,
  3. lokalnego rynku pracy poprzez wycieczki do pracodawców.
  4. Organizację pozalekcyjnych zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych oraz wyrównanie deficytów wiedzy z zakresu następujących przedmiotów:
   1. fizyki,
   2. matematyki,
   3. języka polskiego,
   4. języka angielskiego,
   5. języka niemieckiego,
   6. języka francuskiego.
   7. Organizację pozalekcyjnych zajęć dla uczniów zdolnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych, pasji i zainteresowań z zakresu następujących przedmiotów:
    1. matematyki,
    2. języka polskiego,
    3. historii.