fundacja człowiek i środowisko

Fundacja „Człowiek i Środowisko”
razem dla dobra Ziemi

fundacja człowiek i środowisko razem dla dobra ziemi

Zajęcia warsztatowe

Kontynuując działania z lat ubiegłych Fundacja organizuje zajęcia warsztatowe mające na celu pokazanie różnorodnych możliwości aktywności skierowanych do uczniów szkół ponadpodstawowych. Warsztaty realizowane będą w Ośrodku "Nadwarciański Gród" w Załęczu Wielkim oraz w szkołach. Zajęcia merytoryczne, które oferujemy łączą w sobie teoretyczne zagadnienia związane z uzależnieniami i funkcjonowaniem w grupie społecznej jak i blok zajęć praktycznych, warsztatowych pobudzających do działania i refleksji. Podstawowym celem jest zbudowanie płaszczyzny współpracy młodzieży w grupie klasowej jak i szeroko rozumianej społeczności szkolnej.