fundacja człowiek i środowisko

Fundacja „Człowiek i Środowisko”
razem dla dobra Ziemi

fundacja człowiek i środowisko razem dla dobra ziemi

Projekty realizowane w roku 2017

W roku 2017 Fundacja "Człowiek i Środowisko" kontynuuje działania prowadzone w latach ubiegłych. Zajęcia prowadzone przez Fundację kierowane są głownie do uczniów szkół średnich, chociaż często biorą w nich udział też gimnazjaliści.

Projekty obejmują zakres edukacji ekologicznej, obywatelskiej oraz działań prospołecznych.

Zainteresowanych zapraszamy !!!