fundacja człowiek i środowisko

Fundacja „Człowiek i Środowisko”
razem dla dobra Ziemi

fundacja człowiek i środowisko razem dla dobra ziemi

Gra miejska - razem wolni od uzależnień

W ramach działań dla młodzieży Fundacja organizuje kolejną edycję gry miejskiej. Uczestnicy wykonuja w terenie szereg zadań obejmujących swoim zakresem zagadnienia uzależnień. W roku 2014 dotyczyć one będą uzależnień od mediów. Planujemy udział 10 - 15 drużyn z łódzkich szkół.