fundacja człowiek i środowisko

Fundacja „Człowiek i Środowisko”
razem dla dobra Ziemi

fundacja człowiek i środowisko razem dla dobra ziemi

Gra miejska - "Razem wolni od uzależnień" - V edycja

Już po raz piąty Fundacja "Czlowiek i Środowisko" organizuje grę miejską dla uczniów lódzkich szkół. Forma zajęć bardzo ciekawa dla młodych i bardzo aktywizująca. Tematycznie gra związana jest z zagadnieniami profilaktyki uzależnień wzbogacana jednak o szereg merytorycznych tematów wymagających od uczestników wiadomości i umijętności z danej dziedziny /literatura, geografia, film i kultura/. Rokrocznie bierze w niej udział kilkanaście drużyn z łódzkich gimnazjow i liceów.