fundacja człowiek i środowisko

Fundacja „Człowiek i Środowisko”
razem dla dobra Ziemi

fundacja człowiek i środowisko razem dla dobra ziemi

Projekt Być zdrowym fizycznie i psychicznie

Być zdrowym fizycznie i psychicznie to projekt kierowany do dzieci i młodzieży z Ukrainy, która z powodu działań wojennych musiała opuścić swoje domu po 24 lutego 2022 i znalazła schronienie na terytorium województwa łódzkiego. Celem projektu jest włącznie społeczne dzieci i młodzieży z Ukrainy, analiza ich potrzeb oraz reagowanie i próba pomocy jeśli okażę się, że wymagana jest długotrwała pomoc psychologiczna. 

 

W ramach projektu zaplanowane zostało szereg dziłań:

- cykliczne darmowe warsztaty psychologiczne wspierające normalne funkcjonowanie w nowym środowisku bo trudnych przeżyciach

- indywidualne sptokania z psychologiem 

- warsztaty psychologicze z udziałem koni metodą HAE


Projekt finansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego