fundacja człowiek i środowisko

Fundacja „Człowiek i Środowisko”
razem dla dobra Ziemi

fundacja człowiek i środowisko razem dla dobra ziemi

Aktywizacja zawodowa młodzieży

W ramach projektu ogłoszony zostal konkurs dla szkół na wlasne działania aktywizacyjne. Uczniowie sami budują system działań aktywizacyjnych dla swojej szkoły. My wybieramy i dofinansowujemy realizację najlepszych.