fundacja człowiek i środowisko

Fundacja „Człowiek i Środowisko”
razem dla dobra Ziemi

fundacja człowiek i środowisko razem dla dobra ziemi

O fundacji

Cele działania fundacji: - działalność edukacyjno-informacyjna popularyzująca ekologię: - inicjowanie, prowadzenie i wspieranie badań zanieczyszczeń Regionu Łódzkiego:

  • poszerzanie wiedzy na temat ekologii, upowszechnienie świadomości zależności pomiędzy zdrowiem człowieka i całego społeczeństwa a stanem środowiska naturalnego;
  • rozwój aktywności obywatelskiej , społecznej i świadomości europejskiej wśród młodzieży i dorosłych,
  • inicjowanie i popularyzowanie idei związanych z edukacją obywatelską , społeczną i europejską...

czytaj więcej